Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 808

Yttre beskrivning: Diameter 5,4 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Grop, 2,0 × 0,8 meter, Djup 1,0 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 808 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 808
Zon 1C
Referensnummer 37297_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147220_HST Ben, 566906_HST Kistspik, 566924_HST Börs, 566929_HST Ringspänne, 566931_HST Kniv