Foto: Stolpe, Hjalmar, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Arkeologisk, kontext

Bj 1031

Yttre beskrivning: En fördjupning, Inre beskrivning: Grop, 2,2 × 1,3 meter, Djup 0,8 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Kammargrav

Arkeologisk kontext 1031 Kammargrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1A
Referensnummer 37073_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U