Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1031

Yttre beskrivning: En fördjupning, Inre beskrivning: Grop, 2,2 × 1,3 meter, Djup 0,8 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Kammargrav

Arkeologisk kontext 1031 Kammargrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man?, [unr]: Bj 1031
Zon 1A
Referensnummer 37073_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 622130_HST Föremål, 622131_HST Kula, 622132_HST Pärla, 622133_HST Föremål, 622134_HST Föremål, 622135_HST Kniv, 622136_HST Torshammarring