Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1094

Inre beskrivning: Grop, 1,7 × 0,6 meter, Djup 0,5 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 1094 Skelettgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1094
Zon 1A
Referensnummer 37132_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 578686_HST Isbrodd, 578690_HST Bågspänne, 578692_HST Bågspänne, 578693_HST Kniv