Bj 890

Yttre beskrivning: Diameter 4,5 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Grop, 1,1 × 0,6 meter, Djup 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 890 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering Barngrav, [unr]: Bj 890
Zon 1C
Referensnummer 37364_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148155_HST Ben, 579868_HST Kistspik, 579873_HST Björntand