Foto: Stolpe, Hjalmar, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Arkeologisk, kontext

Bj 1151

Inre beskrivning: Grop, 3,6 × 2 meter, Djup 1,7 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Kammargrav

Arkeologisk kontext 1151 Kammargrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1B
Referensnummer 37174_U
Undersökningsår 1888
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U