Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1103

Yttre beskrivning: Diameter 5,4 meter, Inre beskrivning: Brandlager, diameter 1,5 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1103 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1103
Zon 1A
Referensnummer 37141_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147865_HST Ben, 148402_HST Ben, 527306_HST Kärl, 575156_HST Ben, 580333_HST Syl, 580334_HST nit/spik