Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 104

Yttre beskrivning: Diameter 7,2 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,6 meter, med delar av minst 5 keramikkärl., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 104 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 104
Zon 1B
Referensnummer 36931_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147450_HST Ben, 147744_HST Ben, 147820_HST Ben, 147975_HST Ben, 451466_HST Tveeggat svärd, 470202_HST konglomerat, 470226_HST sammansatt enkelkam, 470798_HST Pärla, 523293_HST Kärl, 523301_HST Kärl, 524298_HST Kärl, 525247_HST Kärl, 525251_HST Kärl, 525252_HST Kärl, 561682_HST Degel, 561689_HST Ring, 561694_HST Ring, 561699_HST Nålhus, 561721_HST Kedja, 561729_HST Kedja, 561734_HST Isbrodd, 561754_HST Skrin