Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 108

Yttre beskrivning: Diameter 5,7 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 3,6 × 2,7 meter, med 1 keramikkärl, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 108 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 108
Zon 1B
Referensnummer 36935_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147442_HST Ben, 147807_HST Ben, 471191_HST Flinta, 471195_HST nit/spik, 523303_HST Kärl, 523304_HST Kärl, 525259_HST Kärl