Foto: Stolpe, Hjalmar, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Arkeologisk, kontext

Bj 90

Yttre beskrivning: Diameter 4,5 meter, Höjd 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 90 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 90
Zon 1E
Referensnummer 36917_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U