Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 169

Yttre beskrivning: Diameter 3 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 169 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 169
Zon 1B
Referensnummer 36991_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148102_HST Ben, 476444_HST sammansatt enkelkam