Bj 909

Yttre beskrivning: Diameter 5,1 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Grop, 1,7 × 0,7 meter, Djup 1 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 909 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 909
Zon 1E
Referensnummer 37381_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 452502_HST Ringspänne, 452508_HST Föremål, 524867_HST Kärl, 524868_HST Kärl, 583703_HST Kistspik, 583704_HST Kniv, 583712_HST Dubbelyxa