Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 9

Yttre beskrivning: Uppgift saknas, Inre beskrivning: Uppgift saknas, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 9 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 9
Zon 1B
Referensnummer 36841_U
Undersökningsår 1874
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147537_HST Ben, 148056_HST Ben, 148341_HST Ben, 445914_HST Kedja, 445935_HST Tråd, 445940_HST sammansatt enkelkam, 445947_HST Föremål, 445952_HST Facetterad pärla, 445970_HST Torshammarring, 445971_HST Nit, 445972_HST Kniv, 445974_HST Kärl, 445976_HST Kärl, 445980_HST Kärl, 463758_HST Hästbrodd, 463766_HST Fragment, 525123_HST Kärl