Bj 882

Yttre beskrivning: Diameter 4,2 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Grop, 2 × 0,7 meter, Djup 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 882 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 882
Zon 1C
Referensnummer 37356_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147486_HST Ben, 578027_HST Kistspik, 578038_HST Treflikigt spänne, 578055_HST Kniv, 578068_HST Hängbryne