Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 927

Yttre beskrivning: Diameter 3,9 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Uppgift om utbredning saknas, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 927 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 927
Zon 1E
Referensnummer 37399_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147610_HST Ben, 452558_HST Föremål