Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 16

Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 16 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 16
Zon 1B
Referensnummer 37189_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147323_HST Ben, 147688_HST Ben