Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 99

Yttre beskrivning: Diameter 6,6 meter, Höjd 1,0 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,8 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 99 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering Båtgrav, [unr]: Bj 99
Zon 1E
Referensnummer 36926_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147712_HST Ben, 415035_HST Eldstål typ 3, 469959_HST Kärl, 469960_HST Dirhem, 469961_HST Dirhem, 469972_HST Beslag, 469974_HST Isbrodd, 469982_HST Krampa, 469986_HST Föremål, 469995_HST Kärl, 470006_HST nit/spik, 526760_HST Fragment, 561644_HST Fragment