Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 160

Yttre beskrivning: Diameter 7,5 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 2,7 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 160 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 160
Zon 1E
Referensnummer 36982_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147402_HST Ben, 475902_HST nit/spik, 475904_HST Kärl