Bj 732

Yttre beskrivning: Diameter 4,5 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Brandlager, diameter 1,5 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 732 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 732
Zon 1C
Referensnummer 37229_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147373_HST Ben, 147961_HST Ben, 476699_HST Märla, 476700_HST Spik