Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 836

Yttre beskrivning: Uppgift saknas, Inre beskrivning: Grop, 2,3 × 0,8 meter, Djup 1,5 meter, Yttre gravskick: Obekant yttre gravskick, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 836 Kistgrav, Grav, Obekant yttre gravskick
Tidsperiod Vikingatid
Notering I stadsvallen, [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 836
Zon 1C
Referensnummer 37319_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147525_HST Ben, 147689_HST Ben, 147939_HST Ben, 570367_HST Oval spännbuckla P51, 570368_HST Kistspik, 570369_HST Kniv, 570370_HST nålhus/synål, 570371_HST Bärring, 570376_HST mikrostratigrafiskt preparat, 570392_HST Vikt