Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 103

Yttre beskrivning: Diameter 5,1 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,8 × 0,9 meter med 1 keramikkärl, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 103 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 103
Zon 1E
Referensnummer 36930_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147427_HST Ben, 147776_HST Ben, 147980_HST Ben, 470182_HST sammansatt enkelkam, 470185_HST Flinta, 470193_HST nit/spik, 523291_HST Kärl, 525260_HST Kärl