Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 936

Yttre beskrivning: Diameter 3,6 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 936 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 936
Zon 1B
Referensnummer 37408_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 524929_HST Kärl, 526746_HST Kärl, 604608_HST Ring