Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1126

Yttre beskrivning: Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1126 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1126
Zon 1B
Referensnummer 37149_U
Undersökningsår 1888
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147533_HST Ben, 524967_HST Kärl, 581284_HST Klinknagel, 581286_HST Spik, 581356_HST Bälte, 581499_HST Kärl