Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 803

Yttre beskrivning: Diameter 6,0 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 2,4 × 1,2, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 803 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 803
Zon 1C
Referensnummer 37293_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147955_HST Ben, 566546_HST nit/spik, 566547_HST Enkelkam, 566550_HST Bränd lera