Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 101

Yttre beskrivning: Diameter 6,6 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,5 × 1,8 meter, i högens sydöstra del., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 101 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 101
Zon 1B
Referensnummer 36928_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147748_HST Ben, 470103_HST Beslag