Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 767

Yttre beskrivning: Diameter 4,2m, Inre beskrivning: Grop, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 767 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 767
Zon 1C
Referensnummer 37263_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147926_HST Ben, 561839_HST Kistspik, 561840_HST Vridlåsnyckel, 561842_HST Ring, 561843_HST kniv/knivslida, 561844_HST Bikonisk pärla, 561846_HST Ögonpärla