Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 47

Yttre beskrivning: Diameter 7,8 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,8 × 2,4 meter I högens västra del., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 47 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 47
Zon 1E
Referensnummer 36875_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147299_HST Ben, 147810_HST Ben, 449966_HST Armbygel, 449974_HST sammansatt enkelkam, 449976_HST Föremål, 450310_HST Bryne, 450313_HST Klinknagel, 450319_HST Spik, 450326_HST Hästbrodd, 450342_HST Kedja, 450346_HST Kedja, 450350_HST Föremål, 450356_HST Mosaikpärla, 459711_HST Tjärklump