Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 777

Yttre beskrivning: 7,5 × 8,1 meter, Inre beskrivning: Grop, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 777 Kistgrav, Grav, Hög
Datering 951 – 975
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 777
Zon 1C
Referensnummer 37272_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 563485_HST Kistspik, 563486_HST Rundspänne, 563487_HST Dirhem, 563488_HST Pärla, 563492_HST nålhus/synål, 563493_HST Bultlåsnyckel, 563494_HST kniv/knivslida, 563495_HST Hängbryne, 563497_HST Bipolär vikt, 563499_HST Börs, 563501_HST Isbrodd, 563503_HST Eldslagningsflinta