Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1042

Yttre beskrivning: 4,5 × 4,8 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1042 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1042
Zon 1D
Referensnummer 37083_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148642_HST Ben, 524822_HST Kärl, 527254_HST Kärl, 615097_HST Eldslagningsflinta, 615105_HST sammansatt enkelkam, 615108_HST Nit, 623181_HST Ben