Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 908

Yttre beskrivning: Diameter 4,3 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 908 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 908
Zon 1B
Referensnummer 37380_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147221_HST Ben, 147636_HST Ben, 524888_HST Kärl, 583685_HST Enkelkam