Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 702

Yttre beskrivning: Diameter 3,3 meter, Inre beskrivning: Tunt brandlager, oklart om det avgränsats, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav (osäker)

Arkeologisk kontext 702 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 702
Zon 1C
Referensnummer 37204_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U