Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1063

Yttre beskrivning: Ej synlig ovan mark, Inre beskrivning: Grop, 1,2 × 0,5 meter, Djup 0,8 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 1063 Skelettgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering Barngrav, [unr]: Bj 1063
Zon 1A
Referensnummer 37102_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147741_HST Ben, 450901_HST Kniv, 450904_HST bottenskålla, 524877_HST Kärl