Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 12

Yttre beskrivning: Diameter 7,8 meter, Höjd 1,2 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,2 × 1,6 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 12 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 12
Zon 1B
Referensnummer 36844_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147311_HST Ben, 147318_HST Ben, 148048_HST Ben, 446624_HST nit/spik, 446721_HST Beslag, 463809_HST Kärl