Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 912

Yttre beskrivning: Diameter 3,6 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,6 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 912 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 912
Zon 1E
Referensnummer 37384_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147462_HST Ben, 446581_HST Kam, 524876_HST Kärl