Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 21

Yttre beskrivning: Svag förhöjning med två resta stenar, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,3 meter, Yttre gravskick: Markerad grav, Inre gravskick: Brandgrav (osäker)

Arkeologisk kontext 21 Brandgrav, Grav, Markerad grav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 21
Zon 1E
Referensnummer 37195_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148038_HST Ben