Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 931

Yttre beskrivning: Diameter 1,8 meter, Höjd 0,15 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,5 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 931 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 931
Zon 1E
Referensnummer 37403_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147491_HST Ben, 604574_HST Föremål