Bj 845

Yttre beskrivning: Stor och låg hög med fördjupning, Inre beskrivning: Grop, 1,8 × 1 meter, Djup 1,5 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kammargrav