Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 59

Yttre beskrivning: Diameter 6,3 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,5 × 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 59 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 59
Zon 1B
Referensnummer 36886_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147033_HST Ben, 147034_HST Ben, 148259_HST Ben, 148431_HST Ben, 465101_HST Knivslida, 465102_HST Nålhus, 465109_HST Dräktnål, 465111_HST Spänne, 465112_HST Kol, 465113_HST Spik, 465114_HST nit/spik, 465115_HST Vikt, 467368_HST Beslag, 467370_HST Skaft, 467382_HST Enkelkam, 467394_HST Bryne, 467401_HST Kärl, 467414_HST Kärl, 467417_HST Kärl, 467565_HST Fragment, 560567_HST Träkol, 560568_HST Fragment