Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 143

Yttre beskrivning: Diameter 3,6 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,8 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 143 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 143
Zon 1E
Referensnummer 36967_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147766_HST Ben, 148608_HST Ben, 575612_HST Spik