Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1087

Inre beskrivning: Grop, 2 × 0,6 meter, Djup 0,9 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 1087 Skelettgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering Barngrav, [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 1087
Zon 1A
Referensnummer 37125_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 578400_HST Oval spännbuckla, 578401_HST Textilfragment, 578402_HST Rundspänne, 578403_HST Ringformad pärla, 578404_HST Dräktnål, 578406_HST bygelsax, 578486_HST Kniv, 578497_HST Knivslida, 578498_HST Fragment, 598009_HST Ben