Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1142

Yttre beskrivning: Mått saknas, Yttre gravskick: Hög

Arkeologisk kontext 1142 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1142
Zon 1B
Referensnummer 37165_U
Undersökningsår 1888
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 1142A Brandgrav, 1142B Brandgrav
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147539_HST Ben, 524981_HST Kärl, 524985_HST Kärl