Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 761

Yttre beskrivning: Diameter 6 meter, Höjd 1,2 meter, Inre beskrivning: Grop, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 761 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 761
Zon 1C
Referensnummer 37258_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 762 Kistgrav
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147925_HST Ben, 452356_HST Bälte, 452360_HST Bälte, 561393_HST Kistspik, 561394_HST Kniv, 561395_HST skobrodd