Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 202

Yttre beskrivning: Diameter 13,5 meter, Höjd 1,5 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Obekant

Arkeologisk kontext 202 Obekant, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 202
Zon 1F
Referensnummer 37192_U
Undersökningsår 1874
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U