Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1095

Inre beskrivning: Grop, 1,4 × 0,6 meter, Djup 0,8 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 1095 Skelettgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering Barngrav, [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 1095
Zon 1A
Referensnummer 37133_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 106861_HST Kruka, 107525_HST Bjällra, 578704_HST Kniv, 578705_HST Rundspänne, 578706_HST Fragment, 578707_HST Fragment