Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 2

Yttre beskrivning: Diameter 3,9 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Keramikkärl. Brandlager, Mått saknas., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 2 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 2
Zon 1B
Referensnummer 36834_U
Undersökningsår 1874
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147295_HST Ben, 147339_HST Ben, 147985_HST Ben, 148053_HST Ben, 148236_HST Ben, 440897_HST nit/spik, 440908_HST torshammarring typ 6, 440921_HST Beslag, 440931_HST sammansatt enkelkam, 440973_HST Kärl, 457424_HST Kärl