Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1043

Inre beskrivning: Grop, 1,5 × 0,6 meter, Djup 0,5 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 1043 Skelettgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1043
Zon 1D
Referensnummer 37084_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147505_HST Ben, 615110_HST Kniv, 615129_HST Hängbryne