Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1049

Yttre beskrivning: Diameter 8,5-9,5 meter, Höjd 1,2 meter, Inre beskrivning: Grop, 2 × 0,7 meter, Djup 1 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 1049 Skelettgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1049
Zon 1D
Referensnummer 37090_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 615250_HST Kniv