Arkeologisk, kontext

Bj 215

Yttre beskrivning: Diameter 4,2 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Keramikkärl, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 215 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 215
Zon 1F
Referensnummer 37032_U
Undersökningsår 1874
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U