Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 22

Yttre beskrivning: Diameter 5,7 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,6 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 22 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 22
Zon 1E
Referensnummer 36852_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147301_HST Ben, 147314_HST Ben, 147782_HST Ben, 148032_HST Ben, 447335_HST nit/spik