Bj 883

Yttre beskrivning: Uppgift saknas, Inre beskrivning: Grop, 1,9 × 0,8 meter, Djup 1,3 meter, Yttre gravskick: Obekant yttre gravskick, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 883 Skelettgrav, Grav, Obekant yttre gravskick
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 883
Zon 1C
Referensnummer 37357_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147677_HST Ben, 578112_HST Kniv