Bj 897

Yttre beskrivning: Otydligt markerad, Inre beskrivning: Grop, 1,5 × 0,5 meter, Djup 0,8 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 897 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 897
Zon 1C
Referensnummer 37370_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147213_HST Ben, 147214_HST Ben, 580883_HST Kistspik